Czy po rozwiązaniu dotychczasowej umowy o pracę i zawarcia nowej, sąd pracy może przywrócić jej dotychczasowe warunki pracy i... - OpenLEX

Czy po rozwiązaniu dotychczasowej umowy o pracę i zawarcia nowej, sąd pracy może przywrócić jej dotychczasowe warunki pracy i płacy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Otrzymał wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Pracownik złożył pozew do sądu o uznanie za bezskuteczne tego wypowiedzenia a następnie po upływie okresu wypowiedzenia o przywrócenie warunków pracy i płacy. Jednocześnie przed upływem połowy okresu wypowiedzenia pracownik odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy i stosunek pracy uległ rozwiązaniu. Z uwagi spółdzielczy charakter pracy spółdzielnia zawarła z tym pracownikiem nową umowę o pracę na czas określony na warunkach zawartych w wypowiedzeniu zmieniającym.

Czy po rozwiązaniu dotychczasowej umowy o pracę i zawarcia nowej, sąd pracy może przywrócić jej dotychczasowe warunki pracy i płacy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?