Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2005 r.

PYTANIE

W 1998 r. firma zawarła umowę z bankiem o kredyt obrotowy odnawialny na kwotę 100.000 zł. Dnia 28 lutego 2001 r. nastąpiło przewalutowanie kredytu. Z tym dniem umowa kredytowa z bankiem jest na kwotę 27.062,13 euro (po kursie 3,6952)

Na dzień 31 grudnia 2001 r. saldo z bankiem wynosi 27.062,13 euro. W marcu 2004 r. firma spłaciła kredyt w wys. 27.062,13 euro (po kursie 4,8460).

Czy przewalutowanie kredytu należy traktować jako operację denominowania kredytu i przyjmować, że kwotą otrzymaną jest kwota 100.000 zł. i w związku z tym przy realizacji spłaty nie wystąpiły różnice kursowe? Czy przewalutowanie kredytu to zawarcie nowej umowy z bankiem na kwotę 27.062,13 euro i kwota 31.143,08 zł. różnica pomiędzy kwotą kredytu otrzymaną i zwróconą jest różnicą kursową zaliczaną do kosztów uzyskania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację