Czy po przeprowadzeniu procedury związanej z wypowiedzeniem umowy o pracę nauczycielowi może on żądać zmiany w dokumentach? - OpenLEX

Czy po przeprowadzeniu procedury związanej z wypowiedzeniem umowy o pracę nauczycielowi może on żądać zmiany w dokumentach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W maju tego roku szkolnego wystosowano pisemne wypowiedzenie pracy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania. Zachowano całą procedurę - terminy, powiadomienie związków i ich odpowiedź, zapis w arkuszu organizacyjnym podpisanym przez kuratorium i organ prowadzący, informację o możliwości odwołania się przez nauczyciela do sadu pracy itd. W lipcu ten sam nauczyciel chce pisemnie prosić o zamianę tej formy rozwiązania na rozwiązanie za porozumieniem stron, zachowując nadal termin rozwiązania tj. 31 sierpnia. Czy jest to możliwe, skoro w ruchu kadrowym wcześniej otrzymał wypowiedzenie z art. 20 Karty Nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX