Czy po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego starosta jest obowiązany do wystąpienia do RZGW, jako prowadzącego system informacyjny gospodarki wodnej, o wykreślenie spółki z systemu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po wydaniu przez starostę decyzji w trybie art. 464 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne – dalej pr.wod., ws. likwidacji spółki wodnej starosta powinien wystąpić do RZGW jako prowadzącego system informacyjny gospodarki wodnej o dodanie o nazwy spółki zapisu "w likwidacji"?

Czy po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego starosta jest obowiązany do wystąpienia do RZGW, jako prowadzącego system informacyjny gospodarki wodnej, o wykreślenie spółki z systemu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX