Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca X w 2014 r. wydobył kopalinę spoza granic obszaru górniczego i w wyniku tego starosta w 2015 r. wydał decyzję nakładającą na przedsiębiorcę dodatkową opłatę eksploatacyjną. Przedsiębiorca odwołał się od tej decyzji i obecnie odwołanie jest rozpatrywane przez SKO. Na dzień dzisiejszy spółka Y zwróciła się do starosty z wnioskiem o przeniesienie koncesji z przedsiębiorcy X na spółkę Y, przedstawiając wymagane prawem dokumenty.

Czy po przeniesieniu koncesji na nowego przedsiębiorcę, w razie przekazania przez SKO sprawy dotyczącej nałożenia dodatkowej opłaty eksploatacyjnej do ponownego rozpatrzenia, adresatem decyzji o dodatkowej opłacie eksploatacyjnej będzie przedsiębiorca X, czy spółka Y?

Jak interpretować w tym przypadku art. 36 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?