Czy po przedstawieniu przez osobę zaświadczenia o leczeniu w PZP, zasadnym jest ponowne skierowanie sprawy o leczenie bez zgody... - OpenLEX

Czy po przedstawieniu przez osobę zaświadczenia o leczeniu w PZP, zasadnym jest ponowne skierowanie sprawy o leczenie bez zgody oraz o ubezwłasnowolnienie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan XY jest osobą mającą orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Podaje, że jest pod stała kontrolą lekarza psychiatry, w marcu br. przedstawił zaświadczenie o stanie zdrowia, potwierdzające diagnozę organiczne zaburzenia urojeniowe.

W Sądzie Rejonowym toczyło się postępowanie w sprawie leczenia psychiatrycznego bez zgody - oddalone, gdyż zgłosił się do szpitala, po czym sam się wypisał z niego, po sprawie sądowej. Zachodzi podejrzenie, że obecnie nie zażywa leków, sporządza różnorodne pisma do wielu instytucji (przedstawiając nieprawdziwe informacje).

Czy w obecnym stanie rzeczy, po przedstawieniu przez osobę zaświadczenia o leczeniu w PZP, zasadnym jest ponowne skierowanie sprawy o leczenie bez zgody oraz o ubezwłasnowolnienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX