Czy po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem należy ponownie przeprowadzać procedurę powierzenia nauczycielce... - OpenLEX

Czy po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem należy ponownie przeprowadzać procedurę powierzenia nauczycielce stanowiska wicedyrektora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel dostał powierzenie na stanowisko wicedyrektora. W czasie pełnienia tej funkcji nauczycielka zaszła w ciążę, w związku z czym przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a następnie na na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. W tym czasie powierzenie stanowisko wygasło, a na miejsce wicedyrektora został powołany inny nauczyciel. Czy trzeba ponownie przeprowadzać cała procedurę od początku, aby ponownie powołać osobę, która pełniła to stanowisko przed zajściem w ciążę, czy wystarczy ogłosić to na radzie pedagogicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX