Czy po otrzymaniu z banku dodatkowych pieniędzy po zmarłym przez spadkobierców, należało powiadomić także US? - OpenLEX

Czy po otrzymaniu z banku dodatkowych pieniędzy po zmarłym przez spadkobierców, należało powiadomić także US?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kliś Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2020 r. potwierdzono aktem dziedziczenia nabycie spadku przez 4 osoby po zmarłym bracie. Dokonano zgłoszenia do urzędu skarbowego informując o nabytym spadku. W 2021 roku okazało się, że po zmarłym są jeszcze dodatkowe pieniądze na koncie. Bank na podstawie poświadczenia dziedziczenia wypłacił dodatkowe pieniądze wg udziału - wysyłając powiadomienie do osoby zainteresowanej i do urzędu skarbowego.

Czy należało poinformować urząd o dodatkowych pieniądzach - czy wystarczyło tylko pismo z banku? Co w sytuacji jeśli powinno się poinformować, a nie zrobiono tego w terminie do 6 miesięcy - czy należy złożyć dodatkowe SD-3? Czy dokonać korekty w terminie złożonego SD-2? Czy należy zapłacić podatek? Złożyć czynny żal?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX