Czy po okresie pobierania zasiłku chorobowego pracownik, który nie otrzymał świadczenia rehabilitacyjnego, ale złożył wniosek o... - OpenLEX

Czy po okresie pobierania zasiłku chorobowego pracownik, który nie otrzymał świadczenia rehabilitacyjnego, ale złożył wniosek o rentę, powinien zgłosić swoją gotowość do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, z tytułu choroby przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pod koniec okresu zasiłkowego złożył wniosek do ZUS o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego. Z dniem 22.07.2019 r. wyczerpał okres zasiłkowy (182 dni). Pracodawca w dniu 30.07.2019 r. otrzymał do wiadomości decyzję ZUS o odmowie przyznania Pracownikowi prawa do świadczenia rehabilitacyjnego ("stan zdrowia nie uzasadnia przyznania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego"). Pracownik w decyzji został poinformowany, że może wnieść odwołanie od tej decyzji w terminie miesiąca od dnia doręczenia. Pracownik prawdopodobnie złożył wniosek do ZUS o przyznanie renty.

Jakie kroki powinien wykonać pracodawca?

Czy musi odczekać miesiąc (okres uprawomocnienia się decyzji) żeby skierować Pracownika do Lekarza Medycyny Pracy?

Czy powinien czekać na decyzję ZUS o przyznaniu renty?

Jak w takiej sytuacji ewentualnie zwolnić pracownika, który nie świadczy pracy z uwagi na stan zdrowia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX