Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający odstąpił od umowy o roboty budowlane zawartej z wykonawcą. Odstąpienie miało skutek ex nucn, zgodnie z umownymi zapisami. Przed odstąpieniem wykonawca wykonał obiekt w ok. 85% i otrzymał 85% umówionego wynagrodzenia. Umowa przewidywała udzielenie gwarancji, nie odnosząc się w ogóle do sytuacji odstąpienia od umowy. Umowa nic nie mówiła o rękojmi, ani nie regulowała kwestii kaucji na wypadek wcześniejszego odstąpienia od umowy.

Czy po odstąpieniu zamawiającemu przysługuje ustawowa rękojmia na oddany przez wykonawcę obiekt (tj. na jego wykonaną część)?

Czy obowiązuje dalej gwarancja na ten obiekt (tj. na wykonaną część obiektu)?

Czy w takiej sytuacji zamawiający jest obowiązany do zwrotu wykonawcy kaucji gwarancyjnej, zatrzymanej na zabezpieczenie usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji?

Jakie uprawnienia przysługują zamawiającemu, jeśli się okaże, że obiekt w wykonanym przed odstąpieniem zakresie ma wady?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?