Czy po nowelizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dotyczącym młodzieżowych rad gmin konieczne jest podjęcie... - OpenLEX

Czy po nowelizacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dotyczącym młodzieżowych rad gmin konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej statut gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z publikacją artykułu "Jak dostosować statut do nowych przepisów" we Wspólnocie nr 21/2021 z 23.10.2021 r. i wskazaniu w nim obowiązku wprowadzenia przez rady zmian w statutach gmin wynikającego ze zmiany ustawy z 20.04.2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie proszę o wyjaśnienie czy gminy, które nie utworzyły młodzieżowych rad gmin są zobowiązane do wprowadzenia zmian w statutach gmin? Artykuł 6 tej ustawy informuje wyłącznie o obowiązku wprowadzenia zmian w okresie 6 m-cy w statutach młodzieżowych rad, nie ma mowy o statucie gminy. Natomiast art. 5b pkt 10 u.s.g. informuje, że gminy dopiero tworząc młodzieżowe rady nadają im statut. Czy gmina, która nie utworzyła młodzieżowej rady gminy ma obowiązek wprowadzać w związku ze zmianami art. 5b u.s.g. zmiany w statucie gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX