Czy po nowelizacji możliwe będzie stosowanie w zarówno stawki za zbieranie odpadów w sposób selektywny oraz za zbieranie... - OpenLEX

Czy po nowelizacji możliwe będzie stosowanie w zarówno stawki za zbieranie odpadów w sposób selektywny oraz za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2019 r.

PYTANIE

Nowelizacja ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) – dalej u.u.c.p.g., która rozpatrywana jest obecnie przez Sejm i Senat dodaje art. 6ka.

Czy w świetle tak brzmiącego przepisu możliwe będzie stosowanie w deklaracji dwóch stawek, tj. stawki za zbieranie odpadów w sposób selektywny oraz drugiej stawki za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny?

Czy w dalszym ciągu wysokość obu stawek ustalać będzie rada miasta/gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX