Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielom po nowelizacji Karty Nauczyciela będzie przysługiwało wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe za uczestnictwo w ustnych egzaminach maturalnych - art. 42 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację