Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 28 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2018 r.

PYTANIE

Gmina przeprowadziła modernizację budynku szkoły, w ramach której zainstalowano m.in. panele fotowoltaiczne, w budynku szkoły prowadzona jest tylko działalność niepodlegającą i zwolnioną z VAT, w budynku nie są wynajmowane pomieszczenia na rzecz osób trzecich.

Tak więc, zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych gmina od inwestycji nie odliczała VAT.

Obecnie mamy zawartą z PGE umowę kompleksową, jak wynika z tej umowy gmina jest prosumentem, czyli zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27a ustawy z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii - dalej o.z.e. odbiorcą końcowym dokonującym zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Czy w takiej sytuacji zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii z 7.06.2018 r., która w art. 4 o.z.e. uchyla ust. 9, który stanowi, że wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci, nie są świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług spowodowała, że wytwarzana przez nas energia jest sprzedażą opodatkowaną?

Czy mamy obowiązek wystawić fakturę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?