Czy po dwóch latach pobytu cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy może on zmienić pracodawcę bez konieczności zmiany dotychczasowego zezwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 stycznia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2020 r.

PYTANIE

Czy po dwóch latach pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35), cudzoziemiec może zmienić pracodawcę (i jednocześnie stanowisko oraz wynagrodzenie), składając jedynie notyfikację do właściwego wojewody o zmianie pracodawcy, stanowiska lub wynagrodzenia bez konieczności zmiany dotychczasowego zezwolenia?

Nasza spółka otrzymała informację od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, a także pojawiły się opracowania w tym temacie powołujące się na stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy (pismo z 10 października 2019 r., GIP-GBI.0701.163.2019.2) o dopuszczalności w świetle obowiązujących przepisów zmiany stanowiska i podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po upływie dwóch lat pobytu cudzoziemca na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji bez konieczności zmiany treści tego zezwolenia przez wojewodę (a jedynie istnieniu obowiązku poinformowania wojewody o zmianie pracodawcy).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX