Czy po 1 stycznia 2016 r., w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, będzie wyznaczona kwota opłaty produktowej zwolniona z obowiązku uiszczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2015 r.

PYTANIE

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e. z 2015 r., zostanie również wniesiona zmiana w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedsiębiorca nie będzie już zobowiązany do skorzystania z pomocy de minimis - będzie mógł wybrać sposób realizacji obowiązku: samodzielnie, za pośrednictwem organizacji odzysku, wystąpić o pomoc de minimis.

Czy w przypadku realizacji obowiązku samodzielnie i nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu będzie wyznaczona kwota opłaty zwolniona z obowiązku uiszczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX