Czy płyta wiórowa, karton oraz taśma propylenowa wykorzystywane do pakowania produktów są opakowaniami? - OpenLEX

Czy płyta wiórowa, karton oraz taśma propylenowa wykorzystywane do pakowania produktów są opakowaniami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkująca meble zakupuje surowce, które dostarczane są do zakładu w opakowanych typu płyta wiórowa, karton oraz taśma propylenowa. Zakład wykorzystuje opakowania z płyty wiórowej oraz kartonu do pakowania własnych wyrobów. Z płyty wiórowej wycinane są, przy pomocy piły, mniejsze podkłady pod meble, a z kartonów, przy pomocy noża, wycinane są mniejsze kawałki tektury, która służy jako wypełniacz.

Czy w opisanym przypadku płyta wiórowa oraz kartony będą podlegać przepisom ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o. w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych?

Czy zmniejszenie gabarytów płyty i kartonu jest produkcją opakowań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX