Czy płatność metodą split payment może być uznana za dokonanie należytej staranności dla potrzeb rozpoznania podmiotu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymaliśmy fakturę VAT od nowo powstałego podmiotu. Na dzień otrzymania faktury dostaliśmy informację, że podmiot złożył VAT-R w celu rejestracji na VAT. Płatności za tą fakturę dokonaliśmy metodą split payment. Podmiot nadal widnieje jako niezarejestrowany na potrzeby VAT.

Czy możemy odliczyć VAT z tej faktury?

Czy płatność metodą split payment może być uznana za dokonanie należytej staranności dla potrzeb rozpoznania podmiotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX