Czy plan sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej podlega jakimkolwiek uzgodnieniom np. z właścicielami terenu,... - OpenLEX

Czy plan sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej podlega jakimkolwiek uzgodnieniom np. z właścicielami terenu, właścicielami uzbrojenia podziemnego i dostawcą mediów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 21 lutego 2018 r.
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2015 r.

PYTANIE

Czy plan sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o którym mowa w art. 29a pr. bud. podlega jakimkolwiek uzgodnieniom np. z właścicielami terenu, właścicielami uzbrojenia podziemnego i dostawcą mediów?

Z jakiego przepisu to wynika?

Czy dostawca mediów (woda) ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o przyłączenie - oprócz dostarczenia planu o którym mowa w pkt 1 - opracowania dokumentacji technicznej zawierającej między innymi opis techniczny projektowanego przyłącza, profil podłużny przyłącza, rysunek przedstawiający projektowaną lokalizację wodomierza na terenie działki/budynku, schemat zabudowy zestawu wodomierzowego, uzgodnienia branżowe?

Czy opracowanie takie musi sporządzić osoba posiadająca uprawnienia do projektowania, zrzeszona w PIIB i posiadająca aktualne ubezpieczenie OC?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?