Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka realizowała projekt POKL (6.1.2. 2009-2013). Zgodnie z wytycznymi POKL można jeszcze wydatkować kwoty dotyczące rozliczenia za 2013 r. do złożenia końcowego wniosku o płatność. Rozliczenie końcowe projektu wg umowy trwało do 30 stycznia 2014 r. Na koniec 2013 r. na rachunku projektu (zgodnie z umową projektu) została niewykorzystana kwota, którą należało rozliczyć i zwrócić do 30 stycznia. Plan wydatków w jednostce na 2014 r. był na kwotę 11.000 zł. a rzeczywiste wydatki opiewały na kwotę 9000 zł. Kwotę niewykorzystaną zwrócono do instytucji zarządzającej projektem i pomniejszono plan wydatków o te niewykorzystane 2000 zł. Organ pomniejszył dochody w paragrafie 2007 i w związku z tym w planie dochodów na rok 2014 r. wystąpiła kwota ujemna.

Czy plan dochodów w paragrafie 2007 jak i dochody wykonane i otrzymane w sprawozdaniu Rb-27S mogą być kwotami ujemnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?