Czy placówka edukacyjna jest objęta zwolnieniem z podatku VAT? - OpenLEX

Czy placówka edukacyjna jest objęta zwolnieniem z podatku VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2012 r.
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2011 r.

PYTANIE

Czy placówka edukacyjna (niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego), działająca w ramach systemu oświaty - wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych, prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, jest objęta zwolnieniem z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.?

Placówka kształci zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauk z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?