Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do PCPR wpłynęło odwołanie od pisma informującego wnioskodawcę, iż aktualnie nie może mu zostać przyznane dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych z uwagi na niewystarczające środki finansowe otrzymane w br. z PFRON. Pismo skierowane do klienta nie było decyzją administracyjną. Jednocześnie w piśmie informującym o nieprzyznaniu dofinansowania klient został poinformowany, iż w przypadku pozyskania dodatkowych środków lub rezygnacji któregoś z wnioskodawców z przyznanego dofinansowania jego wniosek zostanie ponownie rozpatrzony. PCPR chce utrzymać swoją decyzję.

Chciałabym uzyskać wskazówki, w jaki sposób odnieść się do odwołania i w jakiej formie udzielić odpowiedzi (czy może to być postać zwykłego pisma)?

Jak postąpić w sytuacji ewentualnych kolejnych odwołań wnioskodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?