Czy pismo skierowane do ZUS dotyczące potrącenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego przerywa bieg przedawnienia w rozumieniu u.ś.r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pismo skierowane do ZUS dotyczące potrącenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego (z bieżących świadczeń wypłacanych przez ZUS), o czym strona została poinformowana, jest środkiem egzekucyjnym i przerywa bieg przedawnienia w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX