Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2010 r.

PYTANIE

Czy pismo niżej opisane spełnia wymogi dokumentu zobowiązującego pracodawcę do zastosowania się do art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - dalej u.z.z.?

Na papierze firmowym zamieszczono w lewym górnym rogu pieczęć o treści: Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ .... Pracowników Oświaty w .... Pod pieczęcią nr pisma. W prawym górnym rogu nazwa miejscowości i data. Nie wskazano adresata pisma, zamieszczono następującą treść: "Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ ... w ..., wskazuje do ochrony związkowej kol. ...jako członka zakładowej organizacji związkowej upoważnionego do reprezentowania jej wobec pracodawcy. Przepis art. 32 ustawy o związkach zawodowych". Niżej pieczęć o treści: "Przewodniczący MKZ NSZZ... imię i nazwisko. W tle pieczęci złożony podpis. Niżej pieczęć wpływu. Pismo zostało złożone osobiście w sekretariacie szkoły przez ww. przewodniczącego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację