Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 8 lipca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiak Jakub
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2016 r.

PYTANIE

Bank w sierpniu 2010 r. wystawił bankowy tytuł wykonawczy, któremu Sąd nadał klauzulę wykonalności. Następnie tytuł wykonawczy został przedłożony komornikowi sądowemu wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. W dniu 31 grudnia 2013 r. komornik wydał postanowienie o umorzeniu egzekucji z uwagi na bezskuteczność.

Czy pisemne uznanie przez dłużnika długu w listopadzie 2016 r. przerywa bieg przedawnienia i powoduje, że bank w lipcu 2017 r. będzie mógł ponownie skierować do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji dołączając, powyższy tytuł wykonawczy, nie narażając się na podniesienie przez dłużnika zarzutu przedawnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?