Czy pisemna informacja o obowiązku zapewnienia Stronie czynnego udziału w postępowaniu w związku z art. 10 k.p.a. powinna być załączana do każdej sprawy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pisemna informacja o obowiązku zapewnienia Stronie czynnego udziału w postępowaniu w związku z art. 10 k.p.a. powinna być załączana do każdej sprawy?

Czy jeżeli dla świadczeniobiorcy jest prowadzona teczka zbiorcza wystarczy jeden taki dokument dla wszystkich postępowań danej osoby?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access