Czy PINB prowadząc postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego winien sprawdzić, czy działka posiada połączenie z drogą publiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy PINB prowadząc postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego (art. 51 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) - dalej pr. bud.), winien sprawdzić czy działka posiada połączenie z drogą publiczną, a inwestor posiada zgodę wszystkich właścicieli działki, przez którą następuje połączenie z drogą publiczną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX