Czy PINB powinien odtworzyć decyzję administracyjną z uwagi na domniemanie, że takowa istniała? - OpenLEX

Czy PINB powinien odtworzyć decyzję administracyjną z uwagi na domniemanie, że takowa istniała?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zgubił niektóre dokumenty dotyczące postępowania legalizacyjnego, udzielającego pozwolenia na użytkowanie obiektu (sprawa z lat 2004-2007), a posiada postanowienie nakładające opłatę legalizacyjną za zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego dokonaną bez wymaganego zgłoszenia. PINB wystąpił o teczkę z dokumentami postępowania do pinb, który w tamtych latach był organem właściwym dla tego terenu. Teczka zaginęła. Czyli ani inwestor ani PINB nie posiadają decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Czy w takiej sytuacji: a) PINB powinien odtworzyć decyzję administracyjną z uwagi na domniemanie, że takowa istniała, b) przeprowadzić uproszczoną legalizację (obiekt się kwalifikuje, minęło 20 lat)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX