Czy PINB po wpłynięciu wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego bada, czy rzeczywiście nie było wydane... - OpenLEX

Czy PINB po wpłynięciu wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego bada, czy rzeczywiście nie było wydane pozwolenie na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego po wpłynięciu samego wniosku PB-15 od właściciela obiektu o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego bada, czy rzeczywiście nie było wydane pozwolenie na budowę?

Nadmienia się że wniosek PB-15 nie jest składany pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX