Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 20 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiatowy inspektorat prowadzi dwa postępowania administracyjne w sprawie legalności budowy budynku mieszkalnego i budynku garażowo-gospodarczego. Postanowieniami wydanymi na podstawie art. 48 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. tutejszy organ wstrzymał prowadzone roboty budowlane i nałożył na inwestorów obowiązek przedstawienia określonych dokumentów dotyczących prowadzonych robót budowlanych. Inwestorzy przed upływem terminu złożyli wniosek o zmianę terminu do przedłożenia dokumentów bez podania daty ich przedłożenia.

Czy PINB mając na uwadze obecną sytuację (epidemię koronawirusa i obostrzenia z nią związane) może zwiesić postępowania i po ustaniu epidemii i obostrzeń podjąć postępowanie i rozpatrzyć wniosek, czy też wezwać stronę do podania daty przedłożenia dokumentów i rozpatrzeć wniosek?

Odnośnie powyższego, czy jeżeli postępowanie będzie zawieszone, to czy powinno być zawieszone postanowieniem, czy też zwykłym pismem z powołaniem się na ustawę z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?