Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB wydał decyzję o nakazie rozbiórki rozbudowanej bez decyzji pozwolenia na budowę części spalarni odpadów medycznych. Inwestorem jest spółka do której należy spalarnia i kotłownia, która na podstawie umowy dostarcza ciepło do szpitala. Szpital i spalarnia/kotłownia leżą na różnych działkach w dalekiej odległości i oddzielają je jeszcze inne działki. Ciepło do szpitala może być dostarczane przez kotłownie, której nie dotyczy rozbiórka lub przez spalarnie. Obowiązek rozbiórki dotyczy jedynie rozbudowanych urządzeń spalarni. Po uprawomocnieniu się decyzji dyrektor szpitala wystąpił z wnioskiem o wznowienie postępowania z uwagi na art. 141 § 1 pkt 4 k.p.a. i uchylenia decyzji. PINB wznowił postępowanie celem ustalenia stanu faktycznego. Przeprowadzone postępowanie pozwoliło ustalić, że szpital nie będzie pozbawiony źródła ciepła podczas rozbiórki spalarni, gdyż kotłownia działa samodzielnie. Interes szpitala może mieć znaczenie ekonomiczne - tańsze ciepło wytwarzane podczas działania spalarni (umowa pomiędzy spółką a szpitalem).

Czy winno się uznać za stronę ww. postępowania szpital?

Czy interes, który przedstawiono można uznać za prawny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?