Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Spiżewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB decyzją z maja 2004 r. nakazał Państwu X rozbiórkę samowolnie rozbudowanej, zlokalizowanej na czynnej sieci wodociągowej 800 części budynku. W wyniku odwołania i skarg wniesionych do WSA i NSA decyzja stała się prawomocna. W trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego, zobowiązani w styczniu 2009 r. złożyli w PINB wniosek o wznowienie postępowania w sprawie decyzji o rozbiórce z maja 2004 r., powołując się na wyrok sądu cywilnego z lutego 2007 r. (przedłożony w PINB w kwietniu 2007 r.), nakazujący przedsiębiorstwu wodociągowemu przesunięcie rurociągu magistralnego 800 na odległość 1,0 m od granicy nieruchomości skarżących. ŚWINB decyzją z października 2009 r. odmówił wznowienia postępowania w sprawie decyzji PINB z maja 2004 r. Zobowiązani w październiku 2009 r. wystąpili z ponownym wnioskiem, lecz tym razem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o rozbiórce, w związku z powyższym wyrokiem cywilnym. Przedsiębiorstwo wodociągowe w styczniu 2010 r. poinformowało zobowiązanych, że przedmiotowy rurociąg magistralny przebiegający przez ich nieruchomość został wyłączony z eksploatacji i jest nieczynny.

Czy PINB, w związku z wyłączeniem z eksploatacji części wodociągu może wygasić ostateczną decyzję o rozbiórce, jeżeli budowa po wykonaniu przekładki sieci nie narusza już ustaleń planu oraz przepisów techniczno-budowlanych?

Czy decyzja o rozbiórce samowolnie wybudowanego obiektu jest w takim przypadku bezprzedmiotowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?