Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego działajac na podstawie art. 13 § 1 pkt 1 i art. 82b oraz art. 272 pkt 3 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa - dalej o.p. oraz art. 28 ust. 1 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwrócił się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o udzielenie informacji dot. danych podatników występujących w charakterze kierowników budowy budów zakończonych w latach 2016-2017 wraz z datami oraz adresami miejsc, w których podjęli obowiązki kierowania robotami budowlanymi.

Czy PINB może ujawnić takie dane, w tym dane osobowe kierowników budów, skoro naczelnik Urzędu Skarbowego nie informuje o prowadzeniu jakichkolwiek postępowań podatkowych?

Czy ujawnienie takich danych nie naruszy przepisów RODO?

Na podstawie jakich przepisów i jakim dokumentem administracyjnym można odmówić udzielenia powyższych informacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?