Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB prowadzi postępowanie w sprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek pochodzi z przełomu XIX/XX w. Właściciel budynku nie żyje, zmarł w 1952 r. i nie uregulował spraw spadkowych. W budynku od 25 lat zamieszkują lokatorzy, którzy nie płacą nikomu czynszu. Budynek wymaga remontów. Po kontroli PINB wystąpił do sądu o ustanowienie kuratora spadku. Po ok. 2 latach sąd wyznaczył kuratora spadku w celu wyjaśnienia, kto jest spadkobiercą nieruchomości. PINB z udziałem kuratora spadku przeprowadził kontrolę obiektu w użytkowaniu. Na kontroli kurator nie posiadała żadnych dokumentów związanych z użytkowaniem obiektu tj. protokołów badań i sprawdzeń. PINB poinformował kuratora , że decyzją nałoży na niego obowiązek przedłożenia protokołów badań i sprawdzeń. Po kontroli z PINB skontaktował się radca prawny, pełnomocnik kuratora, który oznajmił, że PINB nie ma prawa nakładać żadnych obowiązków na kuratora spadku, bo on jest tylko powołany do wyjaśnienia, kto jest spadkobiercą oraz by zawiadomić spadkobierców o otwarciu spadku i sporządzić spis inwentarza, a jego wykonanie zlecić komornikowi.

Czy PINB może na kuratora spadku nałożyć obowiązki wynikające z ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud., np. przedłożenie protokołów badań i sprawdzeń bądź ekspertyz jak i usunięcie nieprawidłowości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?