Czy PINB może dać wiarę inwestorowi, że roboty wykonał przed wydaniem postanowienia o wstrzymaniu robót i wydać decyzję... - OpenLEX

Czy PINB może dać wiarę inwestorowi, że roboty wykonał przed wydaniem postanowienia o wstrzymaniu robót i wydać decyzję nakładającą wykonanie projektu zamiennego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 10 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB w związku z zawiadomieniem sąsiada o nieprawidłowościach przy budowie budynku magazynowego - niezgodnie z projektem wydał postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych. Inwestor złożył zażalenie do WINB na powyższe postanowienie, WINB po zreformowaniu powyższego postanowienia wydał postanowienie o wstrzymaniu robót. Sąsiad po wydaniu postanowienia przez PINB zawiadomił, że inwestor wykonuje roboty budowlane pomimo wstrzymania. Po przeprowadzonej kontroli PINB i stwierdzeniu, że inwestor wykonał wewnętrzna instalację elektryczną, której nie było w zatwierdzonym projekcie budowlanym, po przesłuchaniu stron wydał decyzję z art. 50a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud. o rozbiórce wykonanej instalacji elektrycznej. Od powyższej decyzji odwołał się inwestor. WINB uchylił decyzję PINB motywując to tym, że PINB nie udowodnił, że roboty zostały wykonane po wydaniu decyzji z 50a pr. bud. Inwestor wywodził w odwołaniu, że instalację elektryczną wykonał po kontroli PINB, a przed wydaniem postanowienia o wstrzymaniu robót.

Jaką decyzję ma wydać teraz PINB, czy może w jednej decyzji uznać i dać wiarę inwestorowi, że roboty wykonał przed wydaniem postanowienia o wstrzymaniu robót i wydać decyzję z art. 51 ust. 3 pr. bud. nakładającą wykonanie projektu zamiennego?

Czy musi wcześniej zakończyć postępowanie z art. 50a pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX