Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Skarżący domagał się rozbiórki ogrodzenia, podnosił, że jest wykonane samowolnie, bez uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Organ w postępowaniu wyjaśniającym ustalił, że ogrodzenie zostało wykonane na zgłoszenie, a konserwator odpowiedział, iż nie wymagało ono uzgodnienia. Przeprowadzono wizję w wyniku której stwierdzono, że ogrodzenie odpowiada dokonanemu zgłoszeniu. Organ odpowiedział, że nie znalazł podstaw do wszczęcia postępowania. Skarżący w reakcji poprosił o ponowne rozpatrzenie wniosku. Organ odpowiedział, że podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i kolejne jego wnioski w tej sprawie potraktuje, jako skargę pieniacką. Skarżący wniósł w reakcji pismo o wystąpienie przez PINB do starosty i burmistrza o opinie w sprawie przedmiotowego ogrodzenia. Takich opinii organ wcześniej nie uzyskiwał. Ponadto skarżący wniósł skargę do WINB. Wnosi o przesłanie mu odpowiedzi PINB, jakiej udzielił WINB.

Czy PINB powinien wystąpić o opinie do starosty i burmistrza, czy potraktować jako skargę pieniacką?

Czy PINB ma obowiązek przesyłać skarżącemu swoje ustosunkowanie się do zarzutów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?