Czy PINB ma możliwość skierowania do sądu wniosku o nałożenie kary grzywny na właścicieli obiektu w związku z faktem, iż nie... - OpenLEX

Czy PINB ma możliwość skierowania do sądu wniosku o nałożenie kary grzywny na właścicieli obiektu w związku z faktem, iż nie stawili się oni na wezwanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PINB w związku nieprzeprowadzeniem kontroli okresowej obiektu budowlanego, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud. wezwał współwłaścicieli ww. obiektu do stawienia się w siedzibie organu w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Właścicielami obiektu są dwie osoby - małżeństwo. Jedynie współwłaścicielka ww. obiektu podjęła korespondencję w terminie. Właściciele nie stawili się w siedzibie organu w wyznaczonym terminie, co uniemożliwiło nałożenie na nich kary grzywny. Właściciele ww. obiektu wielokrotnie nie przeprowadzali kontroli okresowych. Dotychczas w takiej sytuacji przeprowadzano kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów pr. bud., podczas której nakładano karę grzywny. Należy nadmienić, że w przeszłości konieczne były kilkukrotne próby zawiadomienia właścicieli ww. obiektu o planowanej kontroli, gdyż najczęściej nie podejmowali oni korespondencji w terminie.

Czy PINB ma możliwość skierowania do sądu wniosku o nałożenie kary grzywny na właścicieli ww. obiektu w związku z faktem, iż nie stawili się oni na wezwanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX