Czy pielęgniarki zatrudnione w zakładzie opiekuńczo-leczniczym psychiatryczno-geriatrycznym (jednostka organizacyjna szpitala) wykonują pracę o szczególnym charakterze zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gotkowska Anna
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pielęgniarki zatrudnione w zakładzie opiekuńczo-leczniczym psychiatryczno-geriatrycznym (jednostka organizacyjna szpitala) wykonują pracę o szczególnym charakterze zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access