Czy pielęgniarki mogą pozwać pracodawcę o zapłatę dodatku według nich należnego za zwalczenie epidemii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca SPZOZ wypłacał dodatek Covid dla pielęgniarek od 31.03.2020 do 31.01.2021 r. na podstawie zarządzenia dyrektora SPZOZ. Po wejściu w życie polecenia ministra zdrowia, na mocy którego m.in. pielęgniarki z NFZ otrzymały dodatek 100%, nie więcej niż 15 tys. zł pracodawca zawarł indywidualne porozumienia likwidujące dodatek ze środków pracodawcy, a ze związkami zawodowymi zawarł porozumienie o likwidacji dodatku z obowiązkiem wznowienia jego wypłaty, jeżeli NFZ zaprzestanie wypłaty dodatków, a nadal pielęgniarki będą pracować przy zwalczaniu epidemii.

Czy pielęgniarki, w oparciu o porozumienie, mogą pozwać pracodawcę o zapłatę dodatku według nich należnego za zwalczenie epidemii, czy wyłącznie związki mogą żądać wydania zarządzenia o wypłacie dodatku (wznowienie jego wypłaty), a jego wypłata dla indywidualnych pracowników nie jest możliwa, bo porozumienie związkowe takiej podstawy nie może stanowić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX