Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pielęgniarka po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat, którą zatrudni pracodawca na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie okręgową radę i czy okręgowa rada ma w takim przypadku obowiązek wydania zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?