Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2017 r.

PYTANIE

Czy pielęgniarka zatrudniona po 1 stycznia 2017 r. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w miejsce dotychczas zatrudnionej pielęgniarki, która się zwolniła z pracy, a która była ujęta w wykazie przekazanym do oddziału wojewódzkiego NFZ może otrzymać podwyżkę wynagrodzenia w kwocie 800 zł stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z paragrafem 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację