Czy pielęgniarce zatrudnionej w szpitalu I poziomu zabezpieczenia przysługuje tzw. dodatek covidowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należą się dodatki dla pielęgniarek z oddziału wewnętrznego i chirurgicznego w szpitalu I stopnia, które zabezpieczają świadczenia dla pacjentów podejrzanych lub zakażonych COVID-19?

Szpital ma dwa łóżka covidowe dla pacjentów podejrzanych lub zakażonych, zgodnie z wykazem wojewody.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access