Czy pielęgniarce, pracującej w równoważnym systemie czasu pracy, można udzielić urlopu od soboty? - OpenLEX

Czy pielęgniarce, pracującej w równoważnym systemie czasu pracy, można udzielić urlopu od soboty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pielęgniarce, pracującej w równoważnym systemie czasu pracy, można udzielić urlopu od soboty?

Przy czym w Regulaminie Pracy jest napisane, że w Zakładzie obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy; ustala się czas pracy w wymiarze do 12 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin na tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy; urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX