Czy pielęgniarce można zlecać dyżury z naruszeniem prawa do odpoczynku dobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kwiatkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pielęgniarka zatrudniona w szpitalu w równoważnym systemie czasu pracy może mieć planowaną pracę wg harmonogramu w zmianach, które wynoszą 24 h?

Personel w szpitalu (pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni) jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Obecnie w czasie pandemii pracuje wg harmonogramu ustalanego przez przełożonego. Chcemy, aby praca w określonych zmianach (24 h) stanowiła pracę wg przysługującego miesięcznego wymiaru czasu pracy i nie była zakwalifikowana, jako praca w godzinach nadliczbowych.

Czy ma tutaj zastosowanie art. 15x i 15zf ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), skoro zgodnie z treścią Kodeksu pracy (art. 137) równoważny system pracy może zostać przedłużony do 24 godzin wyłącznie w kontekście pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX