Czy piec kremacyjny wymaga wykonywania okresowych pomiarów emisji do powietrza?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Posiadamy instalację do spopielania zwłok – piec kremacyjny o mocy 0,7 MW. Dla instalacji zostało wydane pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza określające maksymalną emisję. W pozwoleniu nie ma mowy o częstotliwości pomiarów.

Czy w takim przypadku należy wykonywać okresowe pomiary emisji do powietrza (dwa razy w roku) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX