Czy piec gazowy o mocy 650 kW umieszczony przy ścianie hali produkcyjnej należy wyposażyć w urządzenia sygnalizująco-odcinające dopływ gazu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy posiadając piec gazowy na gaz z sieci miejskiej o mocy 650 kW, umieszczony w metalowym kontenerze na zewnątrz obok ściany hali produkcyjnej, należy wyposażyć w urządzenia sygnalizująco-odcinające dopływ gazu?

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.

Czy przepis ten dotyczy budynków przemysłowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX