Czy PGW Wody Polskie w związku z planowaną wycinką drzew muszą złożyć zgłoszenie do RDOŚ na podstawie art. 118 ust. 1 u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni wystąpił do Burmistrza o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na brzegu rzeki (Wp – wody płynące). Rzeka zlokalizowana jest na obszarze chronionego krajobrazu. Do wniosku załączona została mapa określająca usytuowanie drzew oraz oświadczenie o posiadanym tytule prawnym.

Czy PGW Wody Polskie w związku z planowaną wycinką przedmiotowych drzew muszą złożyć zgłoszenie do RDOŚ na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p.?

Czy w przypadku, gdy drzewo porasta dno śródlądowych wód powierzchniowych można najpierw uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew, a następnie zgłosić na podst. art. 118 ust. 1 pkt 1 u.o.p. przedmiotowe działania?

Czy w przypadku wymagalnego zgłoszenia na podstawie art. 118 ust. 1 u.o.p. organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew może żądać od wnioskodawcy informacji dot. przedmiotowego zgłoszenia do RDOŚ?

Czy w decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w rzece lub rowie należy każdorazowo pouczać o obowiązku zgłoszenia na podst. art. 118 ust. 1 u.o.p.?

Jak należy interpretować art. 118 ust. 1 pkt 1 u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX