Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli pełnomocnik zwróci się o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały i wydanie formularza wielojęzycznego zgodnie z ustawą z 4.04.2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, czy pobieramy opłatę za jedno pełnomocnictwo, czy za dwa?

Osobno za poświadczenie zameldowania i za formularz wielojęzyczny?

Oczywiście wtedy, kiedy powstanie obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?