Czy pełnomocnictwo osoby wnioskującej o wypłatę dodatku węglowego jest prawidłowe, skuteczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starsza kobieta składa wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Została wydana w tej sprawie decyzja odmowna, następnie odwołanie i SKO dało ją do ponownego rozpatrzenia.

Przychodzi córka tej kobiety z pełnomocnictwem o treści: ja niżej podpisana......... legitymująca się dowodem osobistym.................. udzielam pełnomocnictwa córce................ nr dowodu osobistego................. do prowadzenia i używania w moim imieniu mojego podpisu w sprawach administracyjnych na terenie gminy.................. Pełnomocnictwo to zostało podpisane przez tą starszą kobietę z datą z ubiegłego roku.

Czy pełnomocnictwo osoby wnioskującej o wypłatę dodatku węglowego jest prawidłowe, skuteczne?

Czy kolejną decyzję odmowną mam wysłać na adres córki (pełnomocnika) czy wnioskodawcy - starszej kobiety?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX