Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kierownikiem zamawiającego jest dyrektor. Ze statutu jednostki wynika, że w czasie nieobecności dyrektora zastępuje pełnomocnik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo natomiast wyznacza osobę do zastępowania dyrektora w czasie nieobecności w pełnym zakresie. Czy tego typu pełnomocnictwo określające "pełny zakres" jest wystarczające do wykorzystania w postępowaniach o zamówienie publiczne? Czy konieczne jest jednak pełnomocnictwo udzielone konkretnie do danego postępowania i określające szczegółowo zakres czynności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację